Cấu hình máy chạy AutoDesk Revit 2019

Cấu hình máy chạy Revit 2019

Giới thiệu Revit 2019

Nhiều tính năng mới trong Revit 2019 góp phần vào khả năng của bạn trong việc tạo ra thông tin nắm bắt ý định thiết kế một cách hiệu quả và trực quan hơn. Với các tính năng điều khiển chế độ xem đồ họa, cho phép bạn làm việc trong môi trường 3D nhập vai hiện đại hơn và giao tiếp trực quan tốt hơn, Revit 2019 giúp bạn thực hiện công việc cốt lõi của mình.

Tính năng của Revit 2019

 • Kiểm soát điều khiển tốt hơn để xem hình ảnh có trong bộ lọc
 • Tăng cường không gian làm việc của bạn với tabbed views & hỗ trợ đa phương tiện
 • Trải nghiệm thiết kế ngay lập tức – làm nhiều mô hình 3D hơn
 • Thông tin thiết kế truyền thông với nhiều mẫu đa dạng hơn và các hình ảnh chân thật hơn
 • Split railings
 • Gia hạn đếm số revit để sử dụng hàng ngày
 • Tối ưu hóa: Tạo nhiều mạng đường ống hợp lí hơn
 • Các công cụ để thiết kế chi tiết thép có quy trình làm việc hợp lý hơn
 • Kích thước cho các đối tượng đã trong chế độ xem mặt cắt
 • Nâng cao mô hình 3D và hướng dẫn trao đổi cấu tạo
 • Revit và cấu trúc mở rộng chính xác cho revit 2019
 • API tự động chính xác
 • Tự động chính xác cho các máy slabs girder lattice
 • Cải tiến hỗ trợ ifc4
 • Sử dụng autodesk bim 360 next gen collaboration tools

Card màn hình cho AutoDesk Revit 2019

CardGenerationMemory (MB)Type
AMD FirePro S7150                          8,192Workstation
AMD FirePro S7150x2                        15,360Workstation
AMD FirePro W2100 (FireGL V)                          2,048Workstation
AMD FirePro W4100 (FireGL V)                          2,048Workstation
AMD FirePro W4300 (FireGL V)                          4,096Workstation
AMD FirePro W5000 (FireGL V)                          2,048Workstation
AMD FirePro W5100 (FireGL V)                          4,096Workstation
AMD FirePro W7000 (FireGL V)                          4,096Workstation
AMD FirePro W7100 (FireGL V)                          4,096Workstation
AMD FirePro W8000 (FireGL V)                          4,096Workstation
AMD FirePro W8100 (FireGL V)                          8,192Workstation
AMD FirePro W9000 (FireGL V)                          6,144Workstation
AMD FirePro W9100 (FireGL V)                        16,384Workstation
Intel(R) UHD Graphics P630  Mobile
NVIDIA Quadro P1000Pascal                         4,096Workstation
NVIDIA Quadro P2000Pascal                         5,120Workstation
NVIDIA Quadro P2200Pascal                         5,120Workstation
NVIDIA Quadro P3200Pascal                         6,084Mobile
NVIDIA Quadro P400Pascal                         2,048Workstation
NVIDIA Quadro P4000Pascal                         8,192Workstation
NVIDIA Quadro P4200Pascal                         8,192Mobile
NVIDIA Quadro P5000Pascal                       16,384Workstation
NVIDIA Quadro P520Pascal                         2,048Workstation
NVIDIA Quadro P5200Pascal                       16,255Mobile
NVIDIA Quadro P600Pascal                         2,048Workstation
NVIDIA Quadro P6000Pascal                       24,576Workstation
NVIDIA Quadro P620Pascal                         2,048Workstation
NVIDIA Quadro RTX 3000Turing                         8,226Workstation
NVIDIA Quadro RTX 4000Turing                         8,192Workstation
NVIDIA Quadro RTX 5000Turing                       16,384Workstation
NVIDIA Quadro RTX 6000Turing                       24,576Workstation
NVIDIA Quadro RTX 8000Turing                       49,152Workstation
NVIDIA Quadro T1000Turing                         3,962Mobile
NVIDIA Quadro T2000Turing                         3,962Mobile
NVIDIA Tesla T4Turing                       16,384Workstation
Radeon Instinct MI25 MxGPU                          4,096Server
Radeon Pro WX 2100GCN 4th gen                         2,048Workstation
Radeon Pro WX 3100GCN 4th gen                         4,096Workstation
Radeon Pro WX 4100GCN 4th gen                         4,096Workstation
Radeon Pro WX 5100GCN 4th gen                         8,192Workstation
Radeon Pro WX 7100GCN 4th gen                         8,192Workstation
Radeon Pro WX 8200                          8,192Workstation
Radeon Pro WX 9100GCN 5th gen                       16,368Workstation

Cấu hình máy chạy Revit 2019

Cấu hình yêu cầu tối thiểu

Operating System

Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 Anniversary Update 64-bit (version 1607 or higher):
Enterprise, or Pro

Microsoft Windows 11
 

CPU Type

Single- or Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Autodesk Revit software products will use multiple cores for many tasks, using up to 16 cores for near-photorealistic rendering operations. 

Memory

4 GB RAM

Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1280 x 1024 with true color

Maximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor

Video Adapter

Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics:
DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3

Disk Space

35 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device

Browser

Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (or later)

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Cấu hình cân bằng giữa giá cả và hiệu năng

Operating System

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 Anniversary Update 64-bit (version 1607 or higher):
Enterprise, or Pro

Microsoft Windows 11
 

CPU Type

Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Autodesk Revit software products will use multiple cores for many tasks, using up to 16 cores for near-photorealistic rendering operations. 

Memory

8 GB RAM

Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 300 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1680 x 1050 with true color

Maximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor

Video Adapter

DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5

Disk Space

35 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Browser

Microsoft Internet Explorer 7.0 (or later)

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Cấu hình mạnh, phù hợp với các model phức tạp

Operating System

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 Anniversary Update 64-bit (version 1607 or higher):
Enterprise, or Pro

Microsoft Windows 11
 

CPU Type

Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Autodesk Revit software products will use multiple cores for many tasks, using up to 16 cores for near-photorealistic rendering operations. 

Memory

16 GB RAM

Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 700 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1920 x 1200 with true color

Maximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor

Video Adapter

DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5

Disk Space

35 GB free disk space

10,000+ RPM (for Point Cloud interactions) or Solid State Drive

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Browser

Microsoft Internet Explorer 7.0 (or later)

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Cấu hình Revit LT 2019

Operating System

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 Anniversary Update 64-bit (version 1607 or higher):
Enterprise, or Pro

Microsoft Windows 11
 

CPU Type

Single- or Multi-Core Intel Pentium, Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Memory

4 GB RAM

Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

/3GB RAM switch not recommended where applicable. Revit software and system stability can be affected by memory conflicts with video drivers when the /3GB switch is active.

Video Display Resolutions

Minimum:
1280 x 1024 with true color

Maximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor

Video Adapter

Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics:
DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5

Disk Space

35 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Browser

Microsoft Internet Explorer 7.0 (or later)

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Cấu hình Revit Server 2019

Operating System

Microsoft Windows Server® 2008 R2 SP1 64-bit

Microsoft Windows Server® 2012 64-bit

Microsoft Windows Server® 2012 R2 64-bit

Web Server

Microsoft Internet Information Server 7.0 (or later)

CPU Type

4+ cores
2.6 GHz+

6+ cores
2.6 GHz+

6+ cores
3.0 GHz+

<100 Concurrent Users (multiple models)

Minimum

Value

Performance

Memory

4 GB RAM

8 GB RAM

16 GB RAM

Hard Drive

7,200+ RPM

10,000+ RPM

15,000+ RPM

100+ Concurrent Users (multiple models)

Minimum

Value

Performance

Memory

8 GB RAM

16 GB RAM

32 GB RAM

Hard Drive

10,000+ RPM

15,000+ RPM

High-Speed RAID Array

Virtualization

VMware® and Hyper-V® Support

Cấu hình Citrix

Citrix System

XenApp® 6.5 Feature Pack 2

Citrix® License Manager

Citrix® Profile Manager

Server OS

As specified by XenApp® system requirements

Authentication

Microsoft® Active Directory

Roaming Profiles supported

Client OS

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit

Microsoft Windows 8.1 64-bit

Microsoft Windows 10 Anniversary Update 64-bit (version 1607 or higher)

Microsoft Windows 11

Client Browser

Microsoft Internet Explorer 7.0 (or later)

User Access

Client computers should be bound to the network domain. Each client computer should have either the full Citrix or web client plug-in installed.

Users should use their domain logins to access both the Citrix web console and the LAN.

Cấu hình máy chạy Revit 2019 trên VMware

VMware Software

VMware Horizon® 6.1 or later

VMware vSphere® 6 or later

Virtual Machine Operating System

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 Anniversary Update 64-bit (version 1607 or higher):
Enterprise, or Pro

Microsoft Windows 11
 

Host Server Recommendation

Performance

CPU

3.0 GHz+ Intel Xeon E5 or later; or AMD equivalent with SSE2 technology

Memory

384-512 GB

Networking

10 Gb

Storage

~750+ IOPS Per User

GPU

NVIDIA GRID K2 or later

Virtual Machine Settings

Performance

Memory

16-32 GB RAM

vCPUs

8 vCPUs

Disk Space

Minimum 35 GB free disk space

Graphics Adapter

NVIDIA® GRID K260Q (2 GB) or later

Virtual Machine Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download.

User Access

Each client computer should have the VMware Horizon Client installed.

Cấu hình dùng cho máy MAC

Host Operating System & Hardware Type

Apple® macOS®
Apple MacBook Pro® 10,1; iMac® 14,1 or newer

Memory

16 GB

CPU Type

2.7 GHz quad-core Intel Core i7™ recommended

Virtualization Software

Parallels Desktop 11 for Mac or newer

Virtual Machine Operating System*

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 Anniversary Update 64-bit (version 1607 or higher):
Enterprise, or Pro

Microsoft Windows 11
 

Virtual Machine Browser

Microsoft Internet Explorer 7.0 (or later)

Virtual Machine Memory

8 GB RAM

Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Virtual Machine Video Adapter

512 MB video memory minimum dedicated to the Microsoft Windows Virtual Machine.

Note: While at Retina® display resolutions on macOS, turn off any Retina Resolution options in Parallels Desktop to adjust for proper DPI within Windows and Revit software products.

Graphics:
Parallels Desktop virtual display adapter without “Use Hardware Acceleration” option in Revit software products.

Video Adapter

NVIDIA GeForce® GT 650M – 2880 x 1800 with 24-bit color

Intel Iris Pro – 1920 x 1080 with 32-bit color

or newer (see Virtual Video Adapter note)

Disk Space

Minimum 40 GB free disk space; recommend 100 GB free disk space available

Media

Download or installation from USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Chuột 3D cho Revit 2019

Việc sử dụng chuột 3D để thiết kế Revit 2019 làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để xây dựng một mô hình 3D. Đối với những người mới sử dụng có thể sẽ gặp một chút khó khăn trong quá trình sử dụng nhưng khi đã quen thì bạn có thể sử dụng với các mô hình 3D một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số loại chuột 3D bạn có thể tham khảo:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *