Cấu hình máy chạy AutoDesk Inventor 2020

Giới thiệu Inventor 2020

Cấu hình máy chạy AutoDesk Inventor 2020

Bản phát hành này mang đến một loạt các cải tiến để giúp bạn giải quyết các thách thức thiết kế sản phẩm phức tạp và hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn. Inventor 2020 cung cấp:

Giao diện người dùng (UI) và Quy trình làm việc được nâng cao: Lập mô hình bộ phận được sắp xếp hợp lý, phát hiện hồ sơ phác thảo thông minh, khung ứng dụng đa màn hình và giao diện được hiện đại hóa.

Cải tiến theo hướng khách hàng: Quét vững chắc, năng suất thiết kế khung, mở và làm phẳng bề mặt phức tạp, chế độ chỉ đọc, cài đặt trước cài đặt và nhiều hơn nữa.

Tiếp tục cung cấp chức năng cấp chuyên nghiệp: Nhập nhanh hơn, tạo mẫu, điều hướng, chỉnh sửa tuyến đường ống, cũng như mở rộng chức năng Chế độ nhanh.

Nhiều bản sửa lỗi Cải thiện tính ổn định và chất lượng:

  • Cải tiến giao diện người dùng
  • Giao diện người dùng lệnh và Cải tiến năng suất
  • Cải tiến hiệu suất
  • Cải tiến thiết kế

Card màn hình cho AutoDesk Inventor 2020

Card

Generation

Memory (MB)

Type

Radeon Pro WX 9100

GCN 5th gen

                   16,368

Workstation

Radeon Pro WX 8200

 

                     8,192

Workstation

Radeon Pro WX 7100

GCN 4th gen

                     8,192

Workstation

Radeon Pro WX 5100

GCN 4th gen

                     8,192

Workstation

Radeon Pro WX 4100

GCN 4th gen

                     4,096

Workstation

Radeon Pro WX 3100

GCN 4th gen

                     4,096

Workstation

Radeon Pro WX 2100

GCN 4th gen

                     2,048

Workstation

Radeon Pro V520 MxGPU (AWS G4ad)

 

                     8,192

Workstation

Radeon PRO W6800

 

                   32,768

Workstation

Radeon PRO W6600

 

                     8,192

Workstation

Radeon Instinct MI25 MxGPU

 

                     4,096

Server

NVIDIA Tesla T4

Turing

                   16,384

Workstation

NVIDIA T600

Turing

                     4,096

Workstation

NVIDIA T500

Turing

                     2,048

Mobile

NVIDIA T400

Turing

                     2,048

Workstation

NVIDIA T1200

Turing

                     4,096

Mobile

NVIDIA T1000

Turing

                     4,096

Workstation

NVIDIA RTX A6000

Ampere

                   49,152

Workstation

NVIDIA RTX A5000

Ampere

                   24,576

Workstation

NVIDIA RTX A4000

Ampere

                   16,384

Workstation

NVIDIA RTX A3000

Ampere

                     6,114

Mobile

NVIDIA RTX A2000

Ampere

                     4,096

Mobile

NVIDIA Quadro T2000

Turing

                     3,962

Mobile

NVIDIA Quadro T1000

Turing

                     3,962

Mobile

NVIDIA Quadro RTX 8000

Turing

                   49,152

Workstation

NVIDIA Quadro RTX 6000

Turing

                   24,576

Workstation

NVIDIA Quadro RTX 5000

Turing

                   16,384

Workstation

NVIDIA Quadro RTX 4000

Turing

                     8,192

Workstation

NVIDIA Quadro RTX 3000

Turing

                     8,226

Workstation

NVIDIA Quadro P620

Pascal

                     2,048

Workstation

NVIDIA Quadro P6000

Pascal

                   24,576

Workstation

NVIDIA Quadro P600

Pascal

                     2,048

Workstation

NVIDIA Quadro P5200

Pascal

                   16,255

Mobile

NVIDIA Quadro P520

Pascal

                     2,048

Workstation

NVIDIA Quadro P5000

Pascal

                   16,384

Workstation

NVIDIA Quadro P500

Pascal

                     2,048

Mobile

NVIDIA Quadro P4200

Pascal

                     8,192

Mobile

NVIDIA Quadro P4000

Pascal

                     8,192

Workstation

NVIDIA Quadro P400

Pascal

                     2,048

Workstation

NVIDIA Quadro P3200

Pascal

                     6,084

Mobile

NVIDIA Quadro P3000

Pascal

                     6,144

Mobile

NVIDIA Quadro P2200

Pascal

                     5,120

Workstation

NVIDIA Quadro P2000

Pascal

                     5,120

Workstation

NVIDIA Quadro P1000

Pascal

                     4,096

Workstation

NVIDIA Quadro M6000

 

                   12,288

Workstation

NVIDIA Quadro M500M

 

                     2,048

Mobile

NVIDIA Quadro M5000M

Maxwell

                     8,192

Mobile

NVIDIA Quadro M5000

Maxwell

                     8,192

Workstation

NVIDIA Quadro M4000

Maxwell

                     8,192

Workstation

NVIDIA Quadro M2200

Maxwell

                     4,096

Mobile

NVIDIA Quadro M2000

 

                     4,096

Workstation

NVIDIA Quadro M1200

Maxwell

                     4,096

Mobile

NVIDIA Quadro K620

 

                     2,048

Workstation

NVIDIA Quadro K6000

Kepler

                   12,288

Workstation

NVIDIA Quadro K600

Kepler

                     1,024

Workstation

NVIDIA Quadro K5200

 

                     8,192

Workstation

NVIDIA Quadro K5000

Kepler

                     4,096

Workstation

NVIDIA Quadro K4200

 

                     4,096

Workstation

NVIDIA Quadro K420

 

                     1,024

Workstation

NVIDIA Quadro K4000

Kepler

                     3,072

Workstation

NVIDIA Quadro K2200M

 

                     2,048

Mobile

NVIDIA Quadro K2200

 

                     4,096

Workstation

NVIDIA Quadro K2000M

 

                     2,048

Mobile

NVIDIA Quadro K2000

Kepler

                     2,048

Workstation

NVIDIA Quadro K1200

 

                     4,096

Workstation

NVIDIA Quadro GV100

Volta

                   32,768

Workstation

NVIDIA Quadro GP100

Pascal

                   16,384

Workstation

Intel(R) UHD Graphics P630

  

Mobile

AMD Radeon(TM) Pro Graphics on Ryzen 5000 Series

Ryzen 5000 Series

                     4,096

Mobile

AMD Radeon(TM) Pro Graphics on Ryzen 4000 Series

Ryzen 4000 Series

                     2,048

Mobile

AMD Radeon Pro WX 3200

GCN 4th gen

                     4,096

Workstation

AMD Radeon Pro W5700

 

                     8,176

Workstation

AMD Radeon Pro W5500

 

                     8,192

Workstation

AMD RADEON PRO VII

 

                   16,384

Workstation

AMD FirePro W9100 (FireGL V)

 

                   16,384

Workstation

AMD FirePro W9000 (FireGL V)

 

                     6,144

Workstation

AMD FirePro W8100 (FireGL V)

 

                     8,192

Workstation

AMD FirePro W8000 (FireGL V)

 

                     4,096

Workstation

AMD FirePro W7100 (FireGL V)

 

                     4,096

Workstation

AMD FirePro W7000 (FireGL V)

 

                     4,096

Workstation

AMD FirePro W5100 (FireGL V)

 

                     4,096

Workstation

AMD FirePro W5000 (FireGL V)

 

                     2,048

Workstation

AMD FirePro W4300 (FireGL V)

 

                     4,096

Workstation

AMD FirePro W4100 (FireGL V)

 

                     2,048

Workstation

AMD FirePro W2100 (FireGL V)

 

                     2,048

Workstation

AMD FirePro S7150x2

 

                   15,360

Workstation

AMD FirePro S7150

 

                     8,192

Workstation

Cấu hình máy chạy Inventor 2020

System Requirements for Autodesk Inventor 2020 Windows

Operating System

·         64-bit Microsoft® Windows® 10 Semi-Annual Channel

·         64-bit Microsoft Windows 7 SP1 with Update KB4019990 and Internet Explorer® 10 or later

CPU ¹

Recommended:
3.0 GHz or greater, 4 or more cores

Minimum:
2.5 GHz or greater

Memory

Recommended:
32 GB RAM or more

Minimum:
16 GB RAM for less than 500-part assemblies

Disk Space

Installer plus full installation: 40 GB

Graphics

Recommended:
4 GB GPU with 106 GB/S Bandwidth and DirectX 11 compliant

Minimum:
1 GB GPU with 29 GB/S Bandwidth and DirectX 11 compliant

See the Certified Hardware

Display Resolution

Recommended:
3840 x 2160 (4K); Preferred scaling: 100%, 125%, 150% or 200%

Minimum:
1280 x 1024

Pointing Device

MS-Mouse compliant (3DConnexion 3D Mouse optional)
Productivity: 3DConnexion SpaceMouse®, driver version 10.5.12 or later

Network

Internet connection for web install with Autodesk® Desktop App, Autodesk® collaboration functionality, web downloads, and licensing.
 
Network license manager supports Windows Server® 2016, 2012, 2012 R2, 2008 R2 and the operating systems listed above.

Spreadsheet

Full local install of Microsoft® Excel 2010, 2013, 2016 or 2019 for iFeatures, iParts, iAssemblies, Global BOM, Parts Lists, Revision Tables, spreadsheet-driven designs and Studio animation of Positional Representations.

64-bit Microsoft Office is required to export Access 2007, dBase IV, Text and CSV formats.

Office 365 subscribers must ensure they have a local installation of Microsoft Excel 2016.

Windows Excel Starter®, OpenOffice®, and browser-based Office 365 applications are not supported.

Browser

Google Chrome™ or equivalent

.NET Framework

.NET Framework Version 4.7 or later. Windows Updates enabled for installation.

 

For Complex Models, Complex Mold Assemblies, and Large Assemblies (typically more than 1,000 parts)

CPU Type

Recommended:
3.30 GHz or greater, 4 or more cores

Memory

Recommended:
64 GB RAM or greater

Graphics

Recommended:
4 GB GPU with 106 GB/S Bandwidth and DirectX 11 compliant

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *