Cấu hình máy chạy AutoDesk Revit 2021

Giới thiệu Revit 2021

Cấu hình máy chạy AutoDesk Revit 2021

Nhóm quản lý sản phẩm Revit rất vui mừng được chia sẻ với bạn những điểm mới trong Revit 2021. Revit 2021 bao gồm các bản nâng cấp do bạn, người dùng của chúng tôi đề xuất, các cải tiến liên tục đối với các tính năng cốt lõi và chức năng mới thú vị, bắt đầu với Thiết kế tạo ra.

Revit 2021 làm cho Revit tốt hơn cho tất cả các lĩnh vực trên ba chủ đề cốt lõi: năng suất và dễ sử dụng, cộng tác và trao đổi dữ liệu cũng như cải thiện khả năng hiển thị.

Tính năng:

  • Trải nghiệm hình ảnh hấp dẫn với chế độ xem thực tế theo thời gian thực giúp truyền đạt ý định thiết kế dễ dàng hơn
  • Generative Design trong Revit: Revit 2021 ra mắt các công cụ thiết kế chung cho người đăng ký AEC Collection và các tác giả Dynamo, những người có khả năng tương tự thông qua các công cụ Generative Design trong Dynamo. mô hình thiết kế và khám phá, đánh giá và xếp hạng các tùy chọn thiết kế cho dự án của bạn từ một loạt các lựa chọn thay thế.
  • Trải nghiệm Revit Home được cải thiện cho các dự án BIM 360 và trình hướng dẫn giao diện người dùng để giúp bạn thiết lập cách trực quan nhất để làm việc dựa trên kỷ luật của bạn và cách ưa thích để sử dụng Revit
  • Khả năng tạo các bức tường nghiêng ra khỏi hộp trong Revit, một tính năng được yêu cầu từ lâu cho phép bạn cung cấp các thiết kế sáng tạo, tuyệt đẹp
  • Trên toàn bảng, các cải tiến về tính dễ sử dụng khi làm việc với lịch trình lớn, một tính năng được sinh ra trên Diễn đàn Ý tưởng Revit
  • Liên kết và tải lên PDF và raster có độ trung thực cao giúp các tài liệu 2D hoạt động dễ dàng hơn trong môi trường mô hình hóa
  • Cải tiến cấu trúc bao gồm các chất làm cứng thép mới ra khỏi hộp và khả năng tạo hình dạng thép cây mới
  • Một bộ cải tiến MEP tập trung vào khả năng sử dụng và toàn cầu hóa, với các đơn vị mới, linh hoạt hơn trong việc làm việc với các mạch và bảng điều khiển cũng như các cải tiến về chia sẻ công việc
  • Lưu ý đối với các nhà sản xuất sản phẩm xây dựng và những người quan tâm đến DfMA: Inventor 2021 hỗ trợ liên kết các tệp Revit như một phần của quy trình làm việc. Chắc chắn đáng để xem.

Card màn hình cho AutoDesk Revit 2021

Card

Generation

Memory (MB)

Type

Radeon Pro WX 9100

GCN 5th gen

16368

Workstation

Radeon Pro WX 8200

 

8192

Workstation

Radeon Pro WX 7100 Graphics

 

16384

Mobile

Radeon Pro WX 7100

GCN 4th gen

8192

Workstation

Radeon Pro WX 5100

GCN 4th gen

8192

Workstation

Radeon Pro WX 4100

GCN 4th gen

4096

Workstation

Radeon Pro WX 3100

GCN 4th gen

4096

Workstation

Radeon Pro WX 2100

GCN 4th gen

2048

Workstation

Radeon Instinct MI25 MxGPU

 

4096

Server

NVIDIA RTX A6000

Ampere

49152

Workstation

NVIDIA Quadro T2000

Turing

3962

Mobile

NVIDIA Quadro T1000

Turing

3962

Mobile

NVIDIA Quadro RTX 4000

Turing

8192

Workstation

NVIDIA Quadro RTX 3000

Turing

8226

Workstation

NVIDIA Quadro P620

Pascal

2048

Workstation

NVIDIA Quadro P520

Pascal

2048

Workstation

AMD Radeon Pro WX 3200

GCN 4th gen

4096

Workstation

AMD Radeon Pro W5700

 

8176

Workstation

AMD Radeon Pro W5500

 

8192

Workstation

 

 

Cấu hình máy chạy Revit 2021

Revit 2021
Cấu hình tối thiểu: Entry-Level Configuration

Operating System *

64-bit Microsoft® Windows® 10 or Windows 11. See Autodesk’s Product Support Lifecycle for support information.

CPU Type

Single- or Multi-Core Intel®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.
 
Autodesk® Revit® software products use multiple cores for many tasks.

Memory

8 GB RAM

·         Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

·         Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1280 x 1024 with true color

Maximum:
UltraHigh (4k) Definition Monitor

Video Adapter

Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics:
DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 5 and a minimum of 4GB of video memory

Disk Space

30 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device

.NET Framework

.NET Framework Version 4.8 or later.

Browser

Microsoft® Internet Explorer® 10 (or higher)

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Revit® 2021
Value: Balanced price and performance

Operating System

64-bit Microsoft® Windows® 10 or Windows 11. See Autodesk’s Product Support Lifecycle for support information.

CPU Type

Single- or Multi-Core Intel®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.
 
Autodesk® Revit® software products use multiple cores for many tasks.

Memory

16 GB RAM
 

·         Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 300 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

·         Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1680 x 1050 with true color

Maximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor

Video Adapter

DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5 and a minimum of 4GB of video memory.

Disk Space

30 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device

.NET Framework

.NET Framework Version 4.8 or later.

Browser

Microsoft Internet Explorer 10 or higher

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Revit® 2021

Performance: Large, complex models

Operating System *

64-bit Microsoft® Windows® 10 or Windows 11. See Autodesk’s Product Support Lifecycle for support information.

CPU Type

Single- or Multi-Core Intel®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.
 
Autodesk® Revit® software products use multiple cores for many tasks.

Memory

32 GB RAM

·         Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 700 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

·         Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1920 x 1200 with true color

Maximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor

Video Adapter

DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 5 and a minimum of 4GB of video memory

Disk Space

·         30 GB free disk space

·         10,000+ RPM HardDrive (for Point Cloud interactions) or Solid State Drive

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device

.NET Framework

.NET Framework Version 4.8 or later.

Browser

Microsoft® Internet Explorer® 10 or higher

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Revit Cloud Worksharing

Disk Space

Three times (3X) the total disk space consumed by equivalent RVT files for all cloud workshared projects accessed by the user.

 

Minimum

Value

Performance

Connectivity

Internet connection able to deliver symmetrical 5 Mbps connection for each machine on burst transfers.

Internet connection able to deliver symmetrical 10 Mbps connection for each machine on burst transfers.

Internet connection able to deliver symmetrical 25 Mbps connection for each machine on burst transfers.

 

Revit LT™ 2021

Operating System *

64-bit Microsoft® Windows® 10 or Windows 11. See Autodesk’s Product Support Lifecycle for support information.

CPU Type

Single- or Multi-Core Intel®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.
 
Autodesk® Revit® software products use multiple cores for many tasks.

Memory

8 GB RAM

·         Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

·         Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1280 x 1024 with true color

Maximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor

Video Adapter

Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics:
DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 5 and a minimum of 4GB of video memory

Disk Space

30 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device

.NET Framework

.NET Framework Version 4.8 or later.

Browser

Microsoft® Internet Explorer® 10 or higher

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Revit Server 2021

Operating System

·         Microsoft® Windows Server® 2019 64-bit

·         Microsoft® Windows Server® 2016 64-bit

·         Microsoft® Windows Server® 2012 R2 64-bit

Web Server

Microsoft® Internet Information Server 7.0 (or later)

.NET Framework

.NET Framework Version 4.8 or later.

 

 

CPU Type

4+ cores
2.6 GHz+

6+ cores
2.6 GHz+

6+ cores
3.0 GHz+

<100 Concurrent Users (multiple models)

Minimum

Value

Performance

Memory

8 GB RAM

16 GB RAM

32 GB RAM

Hard Drive

7,200+ RPM

10,000+ RPM

15,000+ RPM

100+ Concurrent Users (multiple models)

Minimum

Value

Performance

Memory

8 GB RAM

16 GB RAM

32 GB RAM

Hard Drive

10,000+ RPM

15,000+ RPM

High-Speed RAID Array

Virtualization

VMware® and Hyper-V® Support (See Revit Server Administrator’s Guide)

Revit® 2021

Citrix®: Cấu hình tối thiểu

 

 

Citrix System

·         XenApp® 6.5 Feature Pack 2 or higher

·         Citrix® License Manager

·         Citrix® Profile Manager

Server OS

As specified by XenApp® system requirements

Authentication

·         Microsoft® Active Directory

·         Roaming Profiles supported

Client OS

·         Microsoft® Windows® 10 64-bit

·         Microsoft Windows 11

Client Browser

Microsoft® Internet Explorer® 10 or higher

User Access

Client computers should be bound to the network domain. Each client computer should have either the full Citrix or web client plug-in installed.

Users should use their domain logins to access both the Citrix web console and the LAN.

Revit® 2021
Revit® LT™ 2021

VMware®: Recommended-Level Configuration³

VMware Software

·         VMware Horizon® 6.1 or later

·         VMware vSphere® 6 or later

Virtual Machine Operating System

64-bit Microsoft® Windows® 10
Microsoft Windows 11

Host Server Recommendation

Performance

CPU

3.0 GHz+ Intel® Xeon E5 or later; or AMD® equivalent with SSE2 technology

Memory

384-512 GB

Networking

10 GB

Storage

~750+ IOPS Per User

GPU

NVIDIA® GRID (K260Q or later) or AMD MxGPU (Radeon Pro V340 or later)

Virtual Machine Settings

Performance

Memory

16-32 GB RAM

vCPUs

8 vCPUs

Disk Space

30 GB free disk space

Virtual Machine Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download.

User Access

Each client computer should have the VMware Horizon Client installed.

Revit® 2021
Revit® LT™ 2021

Parallels Desktop® 11 for Mac: Cấu hình yêu cầu

Host Operating System

macOS 10.13 (“High Sierra”) or newer

Memory

16 GB

CPU Type

2.7 GHz quad-core Intel® Core i7™ or newer

Virtualization Software

Parallels Desktop® 15 for Mac or newer

Virtual Machine Operating System¹

64-bit Microsoft® Windows® 10
Microsoft Windows 11

Virtual Machine Browser

Microsoft® Internet Explorer® 10 or higher

.NET Framework

.NET Framework Version 4.8 or later.

Virtual Machine Memory

8 GB RAM

·         Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

·         Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Virtual Machine Video Adapter

512 MB video memory minimum dedicated to the Microsoft® Windows® Virtual Machine.

Note: While at Retina® display resolutions on macOS, turn off any Retina Resolution options in Parallels Desktop to adjust for proper DPI within Windows and Revit software products.

Graphics:
Parallels Desktop virtual display adapter without “Use Hardware Acceleration” option in Revit software products.

Disk Space

Minimum 40 GB free disk space; recommend 100 GB free disk space available

Media

Download or installation from USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Chuột 3D cho Revit 2021

Việc sử dụng chuột 3D để thiết kế Revit 2021 làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để xây dựng một mô hình 3D. Đối với những người mới sử dụng có thể sẽ gặp một chút khó khăn trong quá trình sử dụng nhưng khi đã quen thì bạn có thể sử dụng với các mô hình 3D một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số loại chuột 3D bạn có thể tham khảo:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *