Cấu hình máy chạy AutoDesk Revit 2020

Giới thiệu REVIT 2020

Cấu hình máy chạy AutoDesk Revit 2020

Nhiều tính năng mới trong Revit 2020 trang bị cho bạn để tạo ra tài liệu chính xác hơn, chi tiết hơn, thể hiện chính xác hơn ý định thiết kế.

Một ví dụ tuyệt vời mà chúng tôi đặc biệt vui mừng đưa ra là các cải tiến quy trình thiết kế điện được yêu cầu từ lâu.

Revit hiện cho phép bạn sử dụng nguồn cấp dữ liệu thông qua các vấu khi tạo hệ thống phân phối điện của bạn. Khả năng này sắp xếp hợp lý các nhiệm vụ tài liệu liên quan và giúp các nhà thiết kế tạo ra một mô hình kỹ thuật số tốt hơn của hệ thống để hỗ trợ phân tích. Tim hiểu thêm ở đây.

Cải tiến hệ thống dây điện homerun cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát các đầu mũi tên và dấu tích mà bạn cần để tạo tài liệu điện dễ hiểu và dễ sử dụng hơn.

Với Revit 2020, bạn có thể tạo hình học tường nâng cao hơn với khả năng vẽ tường hình elip và tường rèm.

Những tính năng và cải tiến mới này trong Revit 2020 giúp kết nối thiết kế với chế tạo với các công cụ để tạo mô hình có độ chính xác cao hơn cho các chi tiết, chế tạo và xây dựng bê tông.

Logic sao chép và di chuyển cốt thép được cải tiến giúp tăng độ chính xác và kết quả dễ đoán hơn khi sao chép và di chuyển cốt thép theo hướng hình dạng.

Tính năng mới trong Revit 2020, bạn có thể sử dụng chú thích nhiều cốt thép cho các bộ cốt thép dạng tự do song song và mặt bê tông, giúp bạn tạo ra tài liệu tốt hơn cho các dự án bê tông.

Một yêu cầu khác từ Trang Ý tưởng, cốt thép trong cầu thang lắp mô hình tại chỗ làm tăng tính linh hoạt của mô hình hóa thép 3D và giúp bạn xác định cốt thép chính xác.

Những cải tiến mới về kết nối thép trong Revit 2020 sẽ giúp các kỹ sư tạo ra các yêu cầu thiết kế dựa trên mô hình và tài liệu chính xác hơn cho việc chế tạo và chi tiết thép.

Khả năng lan truyền các liên kết thép sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi cần chèn kết nối giống nhau ở nhiều vị trí trên một công trình lớn.

Và bạn có thể quản lý các thiết kế kết nối lặp lại dễ dàng và hiệu quả hơn với nhóm kết nối thép cho phép bạn dễ dàng cập nhật tất cả các trường hợp của cùng một loại kết nối từ một nơi.

Cuối cùng, với các tính năng mới trong Revit 2020 về thẻ và kích thước của các phần tử thép, bạn sẽ có thể tạo các bản vẽ kỹ thuật chính xác và dễ đọc hơn cho kết cấu thép.

Card màn hình cho AutoDesk Revit 2020

CardGenerationMemory (MB)Type
AMD FirePro S7150                                   8,192Workstation
AMD FirePro S7150x2                                15,360Workstation
AMD FirePro W7100 (FireGL V)                                   4,096Workstation
AMD FirePro W8100 (FireGL V)                                   8,192Workstation
AMD FirePro W9100 (FireGL V)                                16,384Workstation
AMD Radeon Pro W5500                                   8,192Workstation
AMD Radeon Pro W5700                                   8,176Workstation
AMD Radeon Pro WX 3200GCN 4th gen                                  4,096Workstation
Intel(R) UHD Graphics P630  Mobile
NVIDIA Quadro P1000Pascal                                  4,096Workstation
NVIDIA Quadro P2000Pascal                                  5,120Workstation
NVIDIA Quadro P2200Pascal                                  5,120Workstation
NVIDIA Quadro P3200Pascal                                  6,084Mobile
NVIDIA Quadro P4000Pascal                                  8,192Workstation
NVIDIA Quadro P5000Pascal                               16,384Workstation
NVIDIA Quadro P520Pascal                                  2,048Workstation
NVIDIA Quadro P6000Pascal                               24,576Workstation
NVIDIA Quadro P620Pascal                                  2,048Workstation
NVIDIA Quadro RTX 3000Turing                                  8,226Workstation
NVIDIA Quadro RTX 4000Turing                                  8,192Workstation
NVIDIA Quadro RTX 5000Turing                               16,384Workstation
NVIDIA Quadro RTX 6000Turing                               24,576Workstation
NVIDIA Quadro T1000Turing                                  3,962Mobile
NVIDIA Quadro T2000Turing                                  3,962Mobile
NVIDIA RTX A6000Ampere                               49,152Workstation
NVIDIA Tesla T4Turing                               16,384Workstation
Radeon Instinct MI25 MxGPU                                   4,096Server
Radeon Pro WX 2100GCN 4th gen                                  2,048Workstation
Radeon Pro WX 3100GCN 4th gen                                  4,096Workstation
Radeon Pro WX 4100GCN 4th gen                                  4,096Workstation
Radeon Pro WX 5100GCN 4th gen                                  8,192Workstation
Radeon Pro WX 7100GCN 4th gen                                  8,192Workstation
Radeon Pro WX 8200                                   8,192Workstation
Radeon Pro WX 9100GCN 5th gen                               16,368Workstation

Cấu hình máy chạy Revit 2020

Cấu hình tối thiểu

Operating System

Microsoft® Windows® 10 64-bit

·         Windows 10 Enterprise

·         Windows 10 Pro

·         Windows 11

Microsoft Windows 11
 
Note: Microsoft Windows 7 SP1 64-bit, Enterprise, Ultimate, and Professional are supported but not recommended.
 

CPU Type

Single- or MultiCore Intel, Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.
 
Revit software products use multiple cores for many tasks.

Memory

8 GB RAM

·         Sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models vary in their use of computer resources and performance characteristics.

·         Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1280 x 1024 with true color

Maximum:
UltraHigh (4k) Definition Monitor

Video Adapter

Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics:
DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3

Disk Space

30 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device

Browser

Microsoft® Internet Explorer® 10 (or higher)

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Cấu hình cân đối giữa giá và hiệu năng

Operating System

·         Microsoft® Windows® 10 64-bit

·         Windows 10 Enterprise

·         Windows 10 Pro

·         Microsoft Windows 11
 

CPU Type

Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.
 
Autodesk Revit® software products use multiple cores for many tasks.

Memory

16 GB RAM
 

·         Sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 300 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models vary in their use of computer resources and performance characteristics.

·         Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1680 x 1050 with true color

Maximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor

Video Adapter

DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5

Disk Space

30 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Browser

Microsoft Internet Explorer 10 or higher

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Cấu hình mạnh phù hợp các model phức tạp

Operating System

Microsoft® Windows® 10 64-bit

·         Windows 10 Enterprise

·         Windows 10 Pro

Microsoft Windows 11
 

CPU Type

Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Autodesk Revit software products use multiple cores for many tasks. 

Memory

32 GB RAM

·         Sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 700 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models vary in their use of computer resources and performance characteristics.

·         Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1920 x 1200 with true color

Maximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor

Video Adapter

DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5

Disk Space

·         30 GB free disk space

·         10,000+ RPM HardDrive (for Point Cloud interactions) or Solid State Drive

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Browser

Microsoft Internet Explorer 10 or higher

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Cloud Worksharing

Disk Space

Three times (3X) the total disk space consumed by equivalent RVT files for all cloud workshared projects accessed by the user.

 

4+ cores
2.6 GHz+

6+ cores
2.6 GHz+

6+ cores
3.0 GHz+

 

Minimum

Value

Performance

Connectivity

Internet connection able to deliver symmetrical 5 Mbps connection for each machine on burst transfers.

Internet connection able to deliver symmetrical 10 Mbps connection for each machine on burst transfers.

Internet connection able to deliver symmetrical 25 Mbps connection for each machine on burst transfers.

 

Revit LT 2020

Operating System ¹

Microsoft® Windows® 10 64-bit

·         Windows 10 Enterprise

·         Windows 10 Pro

·         Microsoft Windows 11

Note: Microsoft Windows 7 SP1 64-bit, Enterprise, Ultimate, and Professional are supported but not recommended.
 

CPU Type

Single- or Multi-Core Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Memory

8 GB RAM

·         Sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models vary in their use of computer resources and performance characteristics.

·         Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display Resolutions

Minimum:
1280 x 1024 with true color

Maximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor

Video Adapter

Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics:
DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5

Disk Space

30 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Browser

Microsoft Internet Explorer 10 or higher

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Revit Server 2020

Operating System

·         Microsoft® Windows Server® 2012 64-bit

·         Microsoft® Windows Server® 2012 R2 64-bit

Web Server

Microsoft Internet Information Server 7.0 (or later)

CPU Type

4+ cores
2.6 GHz+

6+ cores
2.6 GHz+

6+ cores
3.0 GHz+

<100 Concurrent Users (multiple models)

Minimum

Value

Performance

Memory

8 GB RAM

16 GB RAM

32 GB RAM

Hard Drive

7,200+ RPM

10,000+ RPM

15,000+ RPM

100+ Concurrent Users (multiple models)

Minimum

Value

Performance

Memory

8 GB RAM

16 GB RAM

32 GB RAM

Hard Drive

10,000+ RPM

15,000+ RPM

High-Speed RAID Array

Virtualization

VMware® and Hyper-V® Support

Revit 2020 Citrix: Cấu hình tối thiểu

Citrix System

·         XenApp® 6.5 Feature Pack 2 or higher

·         Citrix® License Manager

·         Citrix® Profile Manager

Server OS

As specified by XenApp® system requirements

Authentication

·         Microsoft® Active Directory

·         Roaming Profiles supported

Client OS

·         Microsoft Windows 10 64-bit

·         Microsoft Windows 11

Client Browser

Microsoft Internet Explorer 10 or higher

User Access

Client computers should be bound to the network domain. Each client computer should have either the full Citrix or web client plug-in installed.

Users should use their domain logins to access both the Citrix web console and the LAN.

Revit 2020
Revit LT 2020
VMware:
Cấu hình đề xuất

VMware Software

·         VMware Horizon® 6.1 or later

·         VMware vSphere® 6 or later

Virtual Machine Operating System

Microsoft® Windows® 10 64-bit

·           Windows 10 Enterprise

·           Windows 10 Pro

·           Microsoft Windows 11

Host Server Recommendation

Performance 

CPU

3.0 GHz+ Intel Xeon E5 or later; or AMD equivalent with SSE2 technology

Memory

384-512 GB

Networking

10 GB

Storage

~750+ IOPS Per User

GPU

NVIDIA® GRID (K260Q or later) or AMD MxGPU (Radeon Pro V340 or later)

Virtual Machine Settings

Performance 

Memory

16-32 GB RAM

vCPUs

8 vCPUs

Disk Space

30 GB free disk space

Virtual Machine Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download.

User Access

Each client computer should have the VMware Horizon Client installed.

Revit 2020
Revit LT 2020
Parallels Desktop® 11 for Mac:
Cấu hình đề xuất

Host Operating System

macOS 10.13 (“High Sierra”) or newer

Memory

16 GB

CPU Type

2.7 GHz quad-core Intel Core i7™ or newer

Virtualization Software

Parallels Desktop 13 for Mac or newer

Virtual Machine Operating System*

Microsoft® Windows® 10 64-bit

·         Windows 10 Enterprise

·         Windows 10 Pro

·         Microsoft Windows 11

Virtual Machine Browser

Microsoft Internet Explorer 10 or higher

Virtual Machine Memory

8 GB RAM

·         Sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models vary in their use of computer resources and performance characteristics.

·         Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Virtual Machine Video Adapter

512 MB video memory minimum dedicated to the Microsoft Windows Virtual Machine.

Note: While at Retina® display resolutions on macOS, turn off any Retina Resolution options in Parallels Desktop to adjust for proper DPI within Windows and Revit software products.

Graphics:
Parallels Desktop virtual display adapter without “Use Hardware Acceleration” option in Revit software products.

Disk Space

Minimum 40 GB free disk space; recommend 100 GB free disk space available

Media

Download or installation from USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Chuột 3D cho Revit 2020

Việc sử dụng chuột 3D để thiết kế Revit 2020 làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để xây dựng một mô hình 3D. Đối với những người mới sử dụng có thể sẽ gặp một chút khó khăn trong quá trình sử dụng nhưng khi đã quen thì bạn có thể sử dụng với các mô hình 3D một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số loại chuột 3D bạn có thể tham khảo:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *