Cấu hình máy chạy AutoDesk Inventor 2019

Giới thiệu Inventor 2019

Cấu hình máy chạy AutoDesk Inventor 2019

Inventor 2019 được xây dựng cho các chuyên gia thiết kế và kỹ thuật ngày nay.

Khách hàng của Inventor trên khắp thế giới tiếp tục cung cấp phản hồi và thúc đẩy các cải tiến cho trải nghiệm Inventor 2019. Bản phát hành này đánh dấu sự tập trung tiếp tục vào cải tiến hiệu suất, tự động hóa và quy trình làm việc mô hình cốt lõi cho phép thiết kế kỹ thuật cơ khí cấp chuyên nghiệp. Inventor 2019 cũng kết nối với đám mây Autodesk để mở khóa quy trình cộng tác, thiết kế và chuỗi cung ứng của người dùng.

Hiệu suất lắp ráp và vẽ

Chúng tôi biết hiệu suất rất quan trọng, vì vậy chúng tôi không ngừng tìm cách cải thiện Inventor

Bản phát hành này có những cải tiến trong các lĩnh vực sau:

  1. Assembly
  • In-place editing
  • Updates
  • Pattern selection
  1. Drawing
  • View creation
  • Updates
  • Navigation

Card màn hình cho AutoDesk Inventor 2019

Card

Generation

Memory (MB)

Type

Radeon Pro WX 9100

GCN 5th gen

16368

Workstation

Radeon Pro WX 8200

 

8192

Workstation

Radeon Pro WX 7100

 

16384

Mobile

Radeon Pro WX 7100

GCN 4th gen

8192

Workstation

Radeon Pro WX 5100

GCN 4th gen

8192

Workstation

Radeon Pro WX 4150 Graphics

 

4096

Mobile

Radeon Pro WX 4100

GCN 4th gen

4096

Workstation

Radeon Pro WX 3100

GCN 4th gen

4096

Workstation

Radeon Pro WX 2100

GCN 4th gen

2048

Workstation

Radeon Instinct MI25 MxGPU

 

4096

Server

NVIDIA Tesla T4

Turing

16384

Workstation

NVIDIA Quadro T2000

Turing

3962

Mobile

NVIDIA Quadro T1000

Turing

3962

Mobile

NVIDIA Quadro RTX 8000

Turing

49152

Workstation

NVIDIA Quadro RTX 6000

Turing

24576

Workstation

NVIDIA Quadro RTX 5000

Turing

16384

Workstation

NVIDIA Quadro RTX 4000

Turing

8192

Workstation

NVIDIA Quadro RTX 3000

Turing

8226

Workstation

NVIDIA Quadro P620

Pascal

2048

Workstation

NVIDIA Quadro P6000

Pascal

24576

Workstation

NVIDIA Quadro P600

Pascal

2048

Workstation

NVIDIA Quadro P5200

Pascal

16255

Mobile

NVIDIA Quadro P520

Pascal

2048

Workstation

NVIDIA Quadro P5000

Pascal

16384

Workstation

NVIDIA Quadro P500

Pascal

2048

Mobile

NVIDIA Quadro P4200

Pascal

8192

Mobile

NVIDIA Quadro P4000

Pascal

8192

Workstation

NVIDIA Quadro P400

Pascal

2048

Workstation

NVIDIA Quadro P3200

Pascal

6084

Mobile

NVIDIA Quadro P3000

Pascal

6144

Mobile

NVIDIA Quadro P2200

Pascal

5120

Workstation

NVIDIA Quadro P2000

Pascal

5120

Workstation

NVIDIA Quadro P1000

Pascal

4096

Workstation

NVIDIA Quadro M6000

 

12288

Workstation

NVIDIA Quadro M500M

 

2048

Mobile

NVIDIA Quadro M5000M

Maxwell

8192

Mobile

NVIDIA Quadro M5000

Maxwell

8192

Workstation

NVIDIA Quadro M4000

Maxwell

8192

Workstation

NVIDIA Quadro M2200

Maxwell

4096

Mobile

NVIDIA Quadro M2000

 

4096

Workstation

NVIDIA Quadro M1200

Maxwell

4096

Mobile

NVIDIA Quadro K620

 

2048

Workstation

NVIDIA Quadro K6000

Kepler

12288

Workstation

NVIDIA Quadro K600

Kepler

1024

Workstation

NVIDIA Quadro K5200

 

8192

Workstation

NVIDIA Quadro K5000

Kepler

4096

Workstation

NVIDIA Quadro K4200

 

4096

Workstation

NVIDIA Quadro K420

 

1024

Workstation

NVIDIA Quadro K4000

Kepler

3072

Workstation

NVIDIA Quadro K2200M

 

2048

Mobile

NVIDIA Quadro K2200

 

4096

Workstation

NVIDIA Quadro K2000M

 

2048

Mobile

NVIDIA Quadro K2000

Kepler

2048

Workstation

NVIDIA Quadro K1200

 

4096

Workstation

NVIDIA Quadro GV100

Volta

32768

Workstation

NVIDIA Quadro GP100

Pascal

16384

Workstation

Intel(R) UHD Graphics P630

 

 

Mobile

AMD Radeon Pro WX 3200

GCN 4th gen

4096

Workstation

AMD Radeon Pro W5700

 

8176

Workstation

AMD Radeon Pro W5500

 

8192

Workstation

AMD FirePro W9100 (FireGL V)

 

16384

Workstation

AMD FirePro W9000 (FireGL V)

 

6144

Workstation

AMD FirePro W8100 (FireGL V)

 

8192

Workstation

AMD FirePro W8000 (FireGL V)

 

4096

Workstation

AMD FirePro W7100 (FireGL V)

 

4096

Workstation

AMD FirePro W7000 (FireGL V)

 

4096

Workstation

AMD FirePro W5100 (FireGL V)

 

4096

Workstation

AMD FirePro W5000 (FireGL V)

 

2048

Workstation

AMD FirePro W4300 (FireGL V)

 

4096

Workstation

AMD FirePro W4100 (FireGL V)

 

2048

Workstation

AMD FirePro W2100 (FireGL V)

 

2048

Workstation

AMD FirePro S7150x2

 

15360

Workstation

AMD FirePro S7150

 

8192

Workstation

Cấu hình máy chạy Inventor 2019

System Requirements for Autodesk Inventor 2019 Windows

Operating System

·         64-bit Microsoft® Windows® 10 Anniversary Update (version 1607 or higher)

·         64-bit Microsoft Windows 8.1

·         64-bit Microsoft Windows 7 SP1 with Update KB4019990

CPU

Recommended:
3.0 GHz or greater, 4 or more cores

Minimum:
2.5 GHz or greater

Memory

Recommended:
20 GB RAM or more

Minimum:
8 GB RAM for less than 500 part assemblies

Disk Space

Installer plus full installation: 40 GB

Graphics

Recommended:
4 GB GPU with 106 GB/S Bandwidth and DirectX 11 compliant

Minimum:
1 GB GPU with 29 GB/S Bandwidth and DirectX 11 compliant

See the Certified Hardware

Display Resolution

Recommended:
3840 x 2160 (4K); Preferred scaling: 100%, 125%, 150% or 200%

Minimum:
1280 x 1024

Pointing Device

MS-Mouse compliant (3DConnexion 3D Mouse optional)

Network

Internet connection for web install with Autodesk® Desktop App, Autodesk® collaboration functionality, .NET installation, web downloads, and licensing.

Network license manager supports Windows Server® 2016, 2012, 2012 R2, 2008 R2 and the operating systems listed above.

Spreadsheet

Full local install of Microsoft® Excel 2010, 2013 or 2016 for iFeatures, iParts, iAssemblies, Global BOM, Parts Lists, Revision Tables, spreadsheet-driven designs and Studio animation of Positional Representations.

64-bit Microsoft Office is required to export Access 2007, dBase IV, Text and CSV formats.

Office 365 subscribers must ensure they have a local installation of Microsoft Excel 2016.

Windows Excel Starter®, OpenOffice®, and browser-based Office 365 applications are not supported.

Browser

Google Chrome™ or equivalent

.NET Framework

.NET Framework Version 4.7 or later. Windows Updates enabled for installation.

 

For Complex Models, Complex Mold Assemblies, and Large Assemblies (typically more than 1,000 parts)

CPU Type

Recommended:
3.30 GHz or greater, 4 or more cores

Memory

Recommended:
24 GB RAM or greater

Graphics

Recommended:
4 GB GPU with 106 GB/S Bandwidth and DirectX 11 compliant

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *