Cấu hình máy chạy AutoDesk Revit 2018

AutoDesk Revit 2018

Giới thiệu REVIT 2018

Nhóm Revit đã và đang làm việc để mang đến cho bạn những tính năng mới và thú vị cho bản phát hành năm 2018. Revit 2018 có các công cụ để lập mô hình nhất quán, phối hợp và hoàn chỉnh cho kiến trúc sư, MEP, kỹ sư kết cấu và nhà bán lẻ cũng như nhà thầu xây dựng.

Các tính năng mới đến từ Revit 2018 được công bố vào năm ngoái từ Revit Ideas Page. Đọc tiếp để khám phá Revit 2018 sẽ giúp ích như thế nào cho các thiết kế của bạn.

Cải tiến năng suất

Dynamo Player hiện là một phần của Revit 2018 và cung cấp tiện ích phát các tập lệnh được tạo trong giao diện lập trình đồ họa Dynamo. Điều này giúp người dùng dễ dàng áp dụng các tập lệnh để nâng cao và mở rộng hành vi của mô hình Revit mà không cần phải là một chuyên gia.

Một cải tiến khác đối với năng suất đến từ việc Revit mở rộng sức mạnh của các thông số toàn cầu. Điều này giúp nhúng ý định thiết kế vào một mô hình và cũng áp dụng cho các kích thước xuyên tâm, đường kính với các ràng buộc bình đẳng.

Revit 2018 đã giới thiệu liên kết mô hình phối hợp cập nhật cho phép bạn sử dụng tệp Navisworks làm lớp phủ trong Revit. Điều này làm cho việc phối hợp với các phòng ban và nhóm khác nhau dễ dàng hơn nhiều, ngay cả khi một số nhóm có thể không làm việc trong Revit.

Revit hiện hỗ trợ nhập tệp SAT và Rhino. Điều này cho phép bạn dễ dàng kết nối thiết kế khái niệm vào môi trường thiết kế Revit.

Cải tiến cho kỹ sư kết cấu

Giờ đây, người dùng có thể tạo kết nối thép giữa các cột, dầm và giằng bằng cách sử dụng bất kỳ họ nào – ngay cả những họ do người dùng xác định. Bổ trợ Steel Connections for Revit mang đến hơn 100 kết nối mới để cải thiện chi tiết mô hình của bạn. Giờ đây, các kỹ sư cũng có thể lập mô hình với hàng trăm loại kết nối tích hợp với Autodesk Advance Steel.

Revit 2018 đã giới thiệu các tính năng để tăng khả năng tạo mô hình cốt thép. Các chức năng mới cho phép người dùng xác định cốt thép cho các hình dạng hoặc phần tử không chuẩn. Và giờ đây, người dùng có thể gia cố các phần tử bê tông đã nhập từ các tệp SAT hoặc phần mềm Autodesk InfraWorks.

Quản lý ràng buộc cốt thép bằng đồ họa hiện có sẵn ở chế độ xem 3D. Điều này làm tăng tốc độ trong đó bạn có thể xác định các mô hình và hơn nữa cho phép các kỹ sư và nhà bán lẻ cụ thể làm việc chặt chẽ trong môi trường BIM.

Quan hệ đối tác mở rộng sản xuất (MEP)

Cải tiến thiết kế cơ học cho phép người dùng nắm bắt các yêu cầu năng lượng ở giai đoạn đầu hiệu quả hơn với cài đặt không khí ngoài trời cho không gian và kiểu tòa nhà do người dùng xác định.

Các khả năng của hệ thống thủy điện bao gồm các kết nối phân tích mới để dễ dàng thay đổi thiết kế và tiến hóa. Các bản cập nhật bao gồm phân tích đường ống thủy điện vòng kín, kết nối dữ liệu lưu lượng và giảm áp với máy bơm và sử dụng một động cơ mới tính toán trong nền.

Các cải tiến cũng đã được thực hiện đối với khả năng thiết kế điện để chỉnh sửa các đường dẫn mạch để thu thập dữ liệu thiết kế phân tích và giảm điện áp.

Cải tiến cho kiến trúc sư

Đối với các kiến trúc sư, Revit 2018 đã giới thiệu đối tượng Multistory Stair mới cho phép người dùng tạo cầu thang phức tạp nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bằng cách kết nối cầu thang với các tầng trong một dự án, bạn có thể tạo mô hình cho một cầu thang và mở rộng nó ra toàn bộ tòa nhà. Bất kỳ thay đổi nào đối với số tầng trong tòa nhà của bạn sẽ tự động cập nhật cầu thang.

Thêm lan can cho cầu thang bây giờ dễ dàng hơn. Với một cú nhấp chuột, người dùng có thể thêm các lan can đi kèm cho cả một tòa tháp.

Card màn hình cho AutoDesk Revit 2018

CardGenerationMemory (MB)Type
AMD FirePro S7150                                          8,192Workstation
AMD FirePro S7150x2                                        15,360Workstation
NVIDIA Quadro P1000Pascal                                         4,096Workstation
NVIDIA Quadro P2000Pascal                                         5,120Workstation
NVIDIA Quadro P2200Pascal                                         5,120Workstation
NVIDIA Quadro P3200Pascal                                         6,084Mobile
NVIDIA Quadro P400Pascal                                         2,048Workstation
NVIDIA Quadro P4000Pascal                                         8,192Workstation
NVIDIA Quadro P5000Pascal                                       16,384Workstation
NVIDIA Quadro P520Pascal                                         2,048Workstation
NVIDIA Quadro P600Pascal                                         2,048Workstation
NVIDIA Quadro P6000Pascal                                       24,576Workstation
NVIDIA Quadro P620Pascal                                         2,048Workstation
NVIDIA Quadro RTX 3000Turing                                         8,226Workstation
NVIDIA Quadro RTX 4000Turing                                         8,192Workstation
NVIDIA Quadro RTX 5000Turing                                       16,384Workstation
NVIDIA Quadro RTX 6000Turing                                       24,576Workstation
NVIDIA Quadro RTX 8000Turing                                       49,152Workstation
NVIDIA Quadro T1000Turing                                         3,962Mobile
NVIDIA Quadro T2000Turing                                         3,962Mobile
NVIDIA Tesla T4Turing                                       16,384Workstation
Radeon Pro WX 2100GCN 4th gen                                         2,048Workstation
Radeon Pro WX 3100GCN 4th gen                                         4,096Workstation
Radeon Pro WX 4100GCN 4th gen                                         4,096Workstation
Radeon Pro WX 5100GCN 4th gen                                         8,192Workstation
Radeon Pro WX 7100GCN 4th gen                                         8,192Workstation
Radeon Pro WX 8200                                          8,192Workstation
Radeon Pro WX 9100GCN 5th gen                                       16,368Workstation

Cấu hình máy yêu cầu cho Revit 2018

Revit 2018

Cấu hình tối thiểu: Entry-Level Configuration

Operating System ¹

Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 64-bit:
Enterprise, or Pro
 

CPU Type

Single- or Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Autodesk Revit software products will use multiple cores for many tasks, using up to 16 cores for near-photorealistic rendering operations. 

Memory

4 GB RAM

Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display

1280 x 1024 with true color

Video Adapter

Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics:
DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3.
A list of certified cards can be found on the Autodesk Certified Hardware page.

Disk Space

35 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device

Browser

Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (or later)

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Revit 2018

Value: Balanced price and performance

Operating System ¹

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 64-bit:
Enterprise, or Pro
 

CPU Type

Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Autodesk Revit software products will use multiple cores for many tasks, using up to 16 cores for near-photorealistic rendering operations. 

Memory

8 GB RAM

Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 300 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display

1680 x 1050 with true color

Video Adapter

DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5.
A list of certified cards can be found on the Autodesk Certified Hardware page.

Disk Space

35 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Browser

Microsoft Internet Explorer 7.0 (or later)

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

 

Revit 2018

Performance: Large, complex models

Operating System ¹

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 64-bit:
Enterprise, or Pro
 

CPU Type

Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Autodesk Revit software products will use multiple cores for many tasks, using up to 16 cores for near-photorealistic rendering operations. 

Memory

16 GB RAM

Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 700 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Video Display

Ultra-High Definition Monitor

Video Adapter

DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5.
A list of certified cards can be found on the Autodesk Certified Hardware page.

Disk Space

35 GB free disk space

10,000+ RPM (for Point Cloud interactions) or Solid State Drive

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Browser

Microsoft Internet Explorer 7.0 (or later)

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

 

Collaboration for Revit

Disk Space

Three times (3X) the total disk space consumed by equivalent RVT files for all cloud workshared projects accessed by the user.

 

Minimum

Value

Performance

Connectivity

Internet connection able to deliver symmetrical 5 Mbps connection for each machine on burst transfers.

Internet connection able to deliver symmetrical 10 Mbps for each machine on burst transfers.

Internet connection able to deliver symmetrical 25 Mbps for each machine on burst transfers.

Revit LT 2018

Operating System ¹

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 64-bit:
Enterprise, or Pro
 

CPU Type

Single- or Multi-Core Intel Pentium, Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Memory

4 GB RAM

Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

/3GB RAM switch not recommended where applicable. Revit software and system stability can be affected by memory conflicts with video drivers when the /3GB switch is active.

Video Display

1280 x 1024 with true color

Video Adapter

Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics:
DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 3.
A list of certified cards can be found on the Autodesk Certified Hardware page.

Disk Space

35 GB free disk space

Media

Download or installation from DVD9 or USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Browser

Microsoft Internet Explorer 7.0 (or later)

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Revit Server 2018

Operating System

Microsoft Windows Server® 2008 R2 SP1 64-bit

Microsoft Windows Server® 2012 64-bit

Microsoft Windows Server® 2012 R2 64-bit

Web Server

Microsoft Internet Information Server 7.0 (or later)

CPU Type

4+ cores
2.6 GHz+

6+ cores
2.6 GHz+

6+ cores
3.0 GHz+

<100 Concurrent Users (multiple models)

Minimum

Value

Performance

Memory

4 GB RAM

8 GB RAM

16 GB RAM

Hard Drive

7,200+ RPM

10,000+ RPM

15,000+ RPM

100+ Concurrent Users (multiple models)

Minimum

Value

Performance

Memory

8 GB RAM

16 GB RAM

32 GB RAM

Hard Drive

10,000+ RPM

15,000+ RPM

High-Speed RAID Array

Virtualization

VMware® and Hyper-V® Support

Revit 2018

Citrix: Cấu hình đề xuất

Citrix System

XenApp® 6.5 Feature Pack 2

Citrix® License Manager

Citrix® Profile Manager

Server OS

As specified by XenApp® system requirements

Authentication

Microsoft® Active Directory

Roaming Profiles supported

Client OS

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit

Microsoft Windows 8.1 64-bit

Microsoft Windows 10 64-bit

Client Browser

Microsoft Internet Explorer 7.0 (or later)

User Access

Client computers should be bound to the network domain. Each client computer should have either the full Citrix or web client plug-in installed.

Users should use their domain logins to access both the Citrix web console and the LAN.

Revit 2018
Revit LT 2018

VMware: Cấu hình đề xuất

VMware Software

VMware Horizon® 6.1 or later

VMware vSphere® 6 or later

Virtual Machine Operating System

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 64-bit:
Enterprise, or Pro
 

Host Server Recommendation

Performance

CPU

3.0 GHz+ Intel Xeon E5 or later; or AMD equivalent with SSE2 technology

Memory

384-512 GB

Networking

10 Gb

Storage

~750+ IOPS Per User

GPU

NVIDIA GRID K2 or later

Virtual Machine Settings

Performance

Memory

16-32 GB RAM

vCPUs

8 vCPUs

Disk Space

Minimum 35 GB free disk space

Graphics Adapter

NVIDIA® GRID K260Q (2 GB) or later

Virtual Machine Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download.

User Access

Each client computer should have the VMware Horizon Client installed.

Revit 2018
Revit LT 2018

Parallels Desktop® 11 for Mac: Cấu hình đề xuất

Host Operating System & Hardware Type

Mac® OS X® 10.10.3 (El Capitan)
MacBook Pro® 10,1; iMac® 14,1 or newer

Memory

16 GB

CPU Type

2.7 GHz quad-core Intel Core i7™ recommended

Virtualization Software

Parallels Desktop 11 for Mac or newer

Virtual Machine Operating System*

Microsoft Windows 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 64-bit:
Enterprise, or Pro
 

Virtual Machine Browser

Microsoft Internet Explorer 7.0 (or later)

Virtual Machine Memory

8 GB RAM

Usually sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models will vary in their use of computer resources and performance characteristics.

Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.

Virtual Machine Video Adapter

512 MB video memory minimum dedicated to the Microsoft Windows Virtual Machine.

Note: While at Retina® display resolutions on the Mac OS, turn off any Retina Resolution options in Parallels Desktop to adjust for proper DPI within Windows and Revit software products.

Graphics:
Parallels Desktop virtual display adapter without “Use Hardware Acceleration” option in Revit software products.

Video Adapter

NVIDIA GeForce® GT 650M – 2880 x 1800 with 24-bit color

Intel Iris Pro – 1920 x 1080 with 32-bit color

or newer (see Virtual Video Adapter note)

Disk Space

Minimum 40 GB free disk space; recommend 100 GB free disk space available

Media

Download or installation from USB key

Pointing Device

MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device

Connectivity

Internet connection for license registration and prerequisite component download

Trên đây là cấu hình yêu cầu tối thiểu để có thể chạy phần mềm Revit 2018. Bên cạnh đó, chúng tôi đã thiết kế một số cấu hình tham khảo cho khách hàng cho các yêu cầu về vẽ CAD để giúp Quý khách hàng có trải nghiệm công việc tốt hơn. Bạn có thể tham khảo để tùy biến theo nhu cầu riêng của mình.

Ngoài ra, nếu là dân thiết kế 3D chuyên nghiệp thì chắc chắn nên sử dụng một trợ thủ đắc lực đó chính là chuột 3D (3D mouse). Chuột 3D làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để xây dựng một mô hình 3D. Đối với những người mới sử dụng có thể sẽ gặp một chút khó khăn trong quá trình sử dụng nhưng khi đã quen thì bạn có thể sử dụng với các mô hình 3D một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Dưới đây là một số loại chuột 3D bạn có thể tham khảo:

Để có được cấu hình phù hợp nhất, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *