Blackmagic Design Universal Videohub SDI Interface (VHUBUV/IF/SDI)

Liên hệ

(Giá đã bao gồm VAT)
    • 4 SDI inputs & 4 SDI Outputs
    • 4 Deck Control
    • Full Re-clocking
    • Auto Switching SD, HD & 3 Gb/s SDI

    YÊN TÂM MUA HÀNG